Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TEYA PAWEŁ WIĘCEK, Króla Kazimierza Wielkiego 14C/28, 25-634 Kielce NIP 657-25-48-558.

2) Dane osobowe przetwarzane są (a) w celu zawarcia i realizacji umowy – świadczenia usług (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych – uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3) Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi (w tym dystrybutorzy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty finansowe) oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy.

6) Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

7) Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@laserclinickielce.pl